Werkwijze

 We beginnen met het helder maken van je hulpvraag. Je beleeft en leert in het moment over je patronen. Er wordt inzichtelijk wat de kwaliteiten en valkuilen zijn van je denken, doen en voelen en welke behoeften en verlangens daaronder zitten. Zo leer je onderscheiden wat je verder helpt en wat je los kan laten. Ik werk met aanrakingen, gesprekken en bewustwordingservaringen. Deze worden in afstemming met de cliënt ingezet.

Aanrakingen

Aanraken is de meest directe vorm van contact. Jouw patronen zijn voelbaar in je lijf. Ik kan heel direct meevoelen wat er gebeurt in het contact en je hier bewust van maken. Waar je hoofd je op het verkeerde spoor kan brengen, helpt het aanraken om bij je primaire emoties te komen. Dit zorgt voor ontlading en ontspanning en geeft je letterlijk en figuurlijk meer ruimte.

Gesprekken

Ik luister niet alleen naar wat je vertelt, maar kijk ook naar je non-verbale verhaal en kan dit aan je teruggeven. Zo leer je verstand en gevoel op één lijn te brengen.

Bewustwordingservaringen

Deze oefeningen staan symbool hoe jij in het dagelijks leven met de dingen omgaat. We gaan aan de hand van thema’s aan de slag, bv vertrouwen,  ruimte innemen, omgaan met druk en grenzen aangeven.